Rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności
Posted on: Maj 21, 2019, by : admin

Znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za każdy ruch zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z prywatnego oskarżenia (m.in. zniesławienie, znieważenie) a także wykroczeń opisanych w przepisach Prawa prasowego. Jest to ważna zmiana względem obecnie działającej ustawy, która opisuje zamknięty zbiór wykroczeń i wykroczeń skarbowych, za jakie odpowiedzialność może ponieść podmiot zbiorowy. Warto pamiętać przy owej okazji, iż karne prawo nie znajduje się jedynie w karnym kodeksie oraz karno-skarbowym kodeksie, albowiem karne przepisy istnieją w bardzo dużej ilości ustawach szczególnych, o jakich istnieniu przedsiębiorcy często nie mają świadomości. Ważną nowinką jest wprowadzenie rozwiązania legislacyjnego, w jakim to firma będzie ponosić odpowiedzialność za tak zwane czyny własne, czyli zabronione czyny, jakich znamiona zostaną prowadzone poprzez działanie albo zaniechanie organu (na przykład zarządu, rady nadzorczej) lub umyślne działanie albo zaniechanie członka organu (na przykład członka zarządu). Za warunek uważa się jednak, by dany czyn zabroniony pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez podmiot zbiorowy działalnością. Należy skupić znaczną uwagę na to, iż działanie albo zaniechanie organu spółki nie musi być umyślne, co znacznie poszerza zakres odpowiedzialności danej firmy. W obszarze przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za czyn własny, projektodawca zaakceptował założenie, iż podmiot zbiorowy ma możliwość wygenerować czyn zabroniony w drodze zachowania kolektywnego. Ściśle z opisem planu ustawy: „W owym przypadku chodzi o niezgodne z wymaganiami prawa albo głosu rozsądku gospodarowanie ryzykiem, albo także brakami w obszarze branżowej staranności.

Więcej: System Compliance

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *